Bolívá vás často hlava? Se stále větším využíváním elektroniky a rozšiřováním „chytrých“ přístrojů v domácnosti je okolo nás mnoho elektromagnetických vln. Má elektromagnetické záření negativní vliv na zdraví člověka? Názory se různí. Zjistěte v článku, co je elektrosmog a které přístroje jej vyzařují.

Co je elektrosmog?

Elektrosmog je elektromagnetické záření, které se vyskytuje tam, kde dochází k výrobě a přenosu elektrické energie – při používání elektrických přístrojů, v mobilních sítích, v telekomunikaci, ale i televizním a rozhlasovém vysílání. V závislosti na frekvenci se elektrosmog rozděluje na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční.

Elektromagnetické záření se vyskytuje jak ve volné přírodě, tak uvnitř budov.

Zdroje elektromagnetického záření

Které přístroje elektrosmog způsobují?

  • vedení vysokého napětí, podzemní kabely, trafostanice
  • antény základových stanic (BTS) a vysokorychlostního internetu
  • vysílače mobilních sítí, rádia a televize
  • zabezpečovací systémy
  • elektrické obvody, například zásuvky, osvětlení, podlahové vytápění
  • domácí elektrospotřebiče, mikrovlnná trouba, televize, dálkové ovladače
  • mobilní telefony a počítače, WiFi zařízení
  • elektrosmog mohou v určité míře vyzařovat dětské hračky na dálkové ovládání a dětské chůvičky

Elektrosmog vytváří i přírodní zdroje. Které?

Elektromagnetické pole se dělí na nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a optické. Hlavním přírodním zdrojem optického záření je Slunce. Optické záření se dělí na infračervené, ultrafialové a viditelné světlo. Víte, že každý živočich vyzařuje infračervené záření?

Přirozeným zdrojem magnetismu je zemské magnetické pole, které chrání Zemi proti vesmírnému záření.

Jaké účinky má elektrosmog na lidský organismus?

Účinek na lidský organismus je závislý na typu záření, jeho intenzitě a frekvenci, i době působení. Někteří lidé jsou na vnímání elektromagnetických vln citlivější, například senzibilové. Elektromagnetické záření působí na nervovou soustavu. Citlivější lidé tvrdí, že jim způsobuje bolesti hlavy a nesoustředěnost.

Bude se intenzita elektrosmogu zvyšovat?

S postupným rozšiřováním nových základen pro mobilní a radiové vysílání, ale také chytrých přístrojů, jako jsou například chytré lednice, chytré digitální reproduktory a asistentky, chytré žárovky připojené na WiFi nebo dálkově ovládané termoventily, bude zřejmě záření okolo nás stále více. I přesto, že se výrobci snaží intenzitu vyzařování, i v souladu s normami, omezovat.

Zdravotní limity pro elektromagnetické pole

V České republice existuje Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, kde jsou uvedené zdravotní limity pro elektromagnetické pole.

Obvyklé domácí elektrické přístroje vytvářejí pole, které dosahuje jen zlomků procent zdravotních limitů. Hranice limitů může být překročena nejspíš pouze v přímé blízkosti silných vysílačů a trafostanic.

Použijte selský rozum

O vlivu elektromagnetického záření na lidský organismus vedou odborníci dlouholeté spory. Často se o elektrosmogu píše v médiích. Někdy jsou informace možná až příliš zavádějící. Je na vás, jaký si na tuto problematiku uděláte názor a do jaké míry budete věřit tomu, co nám média předkládají. Každopádně, jak známo, všeho moc škodí. Když budete mít v domácnosti velké množství zapnutých elektrických spotřebičů, anebo budete spát se zářícím telefonem u hlavy, nějaký vliv na zdraví to mít zřejmě bude.

Domníváte se, že máte v okolí nadmíru škodlivého záření? V druhém díle o elektrosmogu se dozvíte, jak si jej můžete změřit a jak se před ním bránit.