Mnoho lidí během svého žití přehlíží, že nežijí šťastný život. Na sklonku života pak zjistí, co všechno by bývali udělali jinak. Přemýšlíte někdy nad tím, jak být v životě šťastný či šťastná? A co je to vlastně štěstí? Co o něm říkali staří filozofové? Které typy štěstí existují? Naučte se své štěstí objevit. Třeba vám pomůže 7 tipů na šťastný život.

Co je štěstí?

„Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá.“

Zřejmě znáte výrok z filmu Škola základ života, kde žáci recitují pasáž o štěstí z básně Adolfa Hejduka Dědův odkaz.

Wikipedie popisuje štěstí jako vnitřní pocit radostného a trvalého vyplnění „být šťastný“. Je štěstí být zdravý, mít dobrou práci, být bohatý, mít přátele nebo lásku? Trvá jen krátký okamžik nebo je to trvalý vnitřní stav? Každý si pod pojmem štěstí představuje něco jiného.

Je jen na vás, zda se uděláte šťastnou či šťastným

Blaženost není jen dočasný pocit, ale je to trvalý vnitřní stav. Šťastný může být každý. I když máte někdy pocit, že nejste šťastni, je to jen pocit. Štěstí je s vámi pořád, stačí si jej uvědomit.

„Každý je strůjcem svého štěstí.” A. Glaudino

Každý bolestivý okamžik života dokáže uzdravit láska, pravda a pochopení. Štěstí, o které každý usiluje, je pouze odrazem lásky. A ta je klíčem ke všemu dalšímu, co skutečně hledáte. K míru, svobodě, radosti, klidu, naplnění a úspěchu. Je opakem strachu, proto je jeho nejlepším lékařem. Cesta ke štěstí a svobodě vede především přes lásku k sobě samému.

Co o štěstí říkali staří filozofové?

Nad štěstím se zamýšleli už filozofové ve starobylém Řecku, Indii a Číně skoro před 2500 lety.

Zásadní místo v historii má Sókratés. Tehdy lidé považovali štěstí za něco vzácného, co je určeno jen pro vyvolené. Sókratés jako první tvrdil, že štěstí je možné dosáhnout lidským úsilím. A to tak, že obrátíte pozornost od těla směrem k duši, budete myslet racionálně a mít kontrolu nad svými touhami.

Pro athénského filozofa Kalliklese znamenalo štěstí blahobyt a nezkrocenou svobodu.

Indický filozof Kautilja tvrdil, že blaženost je výsledkem sebeovládání, zvlášť nad touhami po hmotném požitku.

Aristoteles ve svém díle „Etika Nikomachova“ popisuje, že štěstí není náhodný pocit, ale výsledek záměrně vedeného dobrého života. Podle Aristotela je člověk sociálním stvořením a má potřebu svůj život s někým sdílet.

Typy štěstí

Psychologové a vědci v současné době mluví o dvou hlavních proudech štěstí – eudaimonické a hédonické. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Eudaimonické štěstí

Eudaimonické štěstí vychází z hlubokého smyslu a cíle života. To, zda jste šťastná nebo šťastný, posuzujete podle toho, do jaké míry váš život odpovídá očekáváním a jak se přibližujete svému ideálu. Je-li člověk sám sebou a jeho život má smysl, pak je spokojen – šťasten.

Hédonické štěstí

Hlavním znakem hédonického štěstí jsou emoce a radosti. Cílem je prožitek, potěšení, rozkoš.

7 tipů pro životní štěstí

Domnívám se, že prvním krokem ke štěstí je obrátit svou pozornost k sobě. Důležité je umět přijímat to, co život přináší – sebe, ostatní lidi, okolnosti a vše, co se kolem vás děje.

1) Buďte sami sebou a respektujte se. Opravdovou radost a štěstí můžete najít jen tehdy, milujete-li sami sebe.

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“ Romain Rolland

2) Dělejte, co vám přináší radost a nadšení. Najděte si práci, která vás bude naplňovat. Vždyť v zaměstnání trávíte až třetinu života.

3) Žijte v přítomnosti. Nelpěte na minulosti. Co bylo už nezměníte.

„Lidem se téměř nikdy nedaří prožívat štěstí, protože stále vidí minulost lepší než byla, přítomnost horší než je, a budoucnost růžovější než bude.“ Marcel Pagnol

4) Neporovnávejte se s druhými lidmi – po stránce finanční, tělesné ani sociální. Vždy existuje někdo, kdo je na tom lépe než vy. Při těchto myšlenkách si uvědomte, že jsou i lidé, kteří jsou na tom hůře než vy.

5) Obklopujte se lidmi, které máte rád nebo ráda a kteří mají rádi i vás. Posilujte svoje vztahy s přáteli a rodinou.

„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“ Jan Werich

6) Pravidelně cvičte. Vědci prokázali, že lidé, kteří sportují, jsou v životě spokojenější.

7) Stanovte si dosažitelné cíle. Raději více menších cílů než jeden obrovský. Zbytečně se nežeňte za materiálními věcmi.

„Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout.“ Lafayette Ronald Hubbard

Hodně štěstí!

V dalších dílech seriálu Elementy štěstí se podíváme na jednotlivé základy štěstí podrobněji.