Víte, že mohou zážitky z dětství ovlivnit váš budoucí život? Mít šťastný život, když máte rodinné problémy, moc nejde. Jaký vliv na štěstí má rodinná pohoda a jak si ji doma udržet? Proč je důležité udržovat mezi členy rodiny dobré vztahy? Zjistěte, jak být v rodině šťastni.

Co vlastně znamená slovo „rodina“?

Rodina jsou lidé, kteří vás mají rádi a podporují vás. Blízcí lidé, na které se můžete kdykoliv obrátit a požádat je o pomoc.

Pro někoho rodina znamená stabilitu a jistotu. Pro jiné naopak představuje neshody, neporozumění nebo smutek, zvlášť pokud vyrůstal v dětském domově.

Ne vždy to však v rodině funguje tak, jak si člověk přeje.

Ve většině rodin se k sobě členové chovají s láskou, důvěřují si a vzájemně podporují. Jsou ale i bohužel rodiny, kde panuje přehnaná autorita nebo neochota komunikovat. Rodiče či prarodiče nedokážou či spíše nejsou ochotni přijmout názor mladší generace a vznikají hádky.

Do jaké míry ovlivňují členové rodiny své děti?

Základ osobnosti člověka se zpravidla vytváří už v předškolním věku – do šesti let. Před nástupem do základní školy prochází organismus dítěte obdobím nejintenzivnějšího vývoje a růstu.

To, co uložíme do povahy dítěte do pěti let, to zde zůstane natrvalo a stane se jeho druhou přirozeností, popisuje zakladatel ruské pedagogiky a ruské národní školy K. D. Ušinskij.

Možná si členové rodiny neuvědomují, do jaké míry dokáží své děti ovlivnit. Na děti působí svými vlastnostmi (klidem, vyrovnaností i vznětlivostí), chováním, charakterem a mravními zásadami. Dále také postoji k sobě, k druhým lidem, k věcem, ale i svou inteligencí, dovednostmi a názory na běžné věci.

Jak mohou zážitky z dětství ovlivnit váš budoucí život?

Zážitky z dětství a dospívání se odráží na vašem chování k ostatním lidem, v kamarádských a partnerských vztazích, ale i na sebevědomí a osobnosti.

Pokud bylo vaše dětství radostné a plné lásky, tak nejspíš přenesete takové cítění i na své děti. Jestliže vám ale rodiče neprojevili dostatek lásky nebo dokonce měl jeden z rodičů násilnické sklony, můžete se pak stejně chovat i ke svým dětem.

Máte-li v rodině neshody, děti to vycítí a berou si to za vinu. Proto se dlouhodobým sporům vyvarujte.

Chodí vaše děti do školy? Spoustě rodičům se vrací nepříjemné pocity, které zažívali v dětství, když ještě do školy sami chodili. Odkud tyto emoce pocházejí? Dozvíte se v článku Nepříjemné pocity a docházka do školy.

Neshody napříč generacemi

V dnešní době, kdy mladí lidé žijí ve zrychleném tempu a s rostoucím technologickým vývojem, se mezi sebou generace odcizují stále více. Mladí lidé se staré generaci, která žila úplně jiným životním stylem, vzdalují.

Proto je důležité mezi sebou komunikovat a umět se vcítit do druhého. Zbavit se předsudků a nelpět na svých zakořeněných názorech.

Rozepře s rodiči po svatbě

K neshodám s vlastními rodiči nebo rodiči partnera může také docházet po svatbě.
Po tom, co se vdáte nebo oženíte, se pro vás stane nejdůležitějším člověkem váš partner. Někteří rodiče se pak cítí opuštěni a proto zasahují do vztahu více než je vhodné.

Jak tuto situaci vyřešit? Je zapotřebí pocity svých rodičů pochopit. S partnerem se domluvte a nastavte si s rodiči hranice. Jednejte upřímně, ale zároveň zdvořile.

Rada na závěr

Více mezi sebou komunikujte. Zaměřte se na konkrétní problémy a snažte se je probrat v rodinném kruhu. Máte-li v rodině osobnosti, se kterými se vyjít nedá, pak může být zbytečné a vysilující snažit se o dosažení kompromisu. Potom je na zvážení, zda se raději neodstěhovat a stýkat se s rodinou co nejméně.

Hodně štěstí!