Deprese na rozdíl od špatné nálady sama od sebe jen tak nezmizí. Naopak se stává, že se při jejím zanedbání stavy smutku a beznaděje jen čím dál tím více prohlubují. Proto je potřeba začít depresi co nejdříve řešit a hledat ty nejlepší metody, které nám pomohou se s ní vypořádat. Jaké jsou v této oblasti možnosti, a existuje nějaký zaručený postup?

Psychoterapie

Deprese se v drtivé většině případů řeší docházením k psychologovi nebo psychiatrovi. Základem klasické léčby bývá psychoterapie, která může být u mírných depresí velmi účinná. Ne pro každého je však pouhá psychoterapie dostačující.

1) Kognitivně behaviorální terapie

Při této psychoterapii se pacienti učí řešit hluboce zakořeněné vzorce chování, které si s sebou většinou nesou už z dob svého dětství. Negativní postoje vůči sobě, druhým osobám a celému světu mají obrovský vliv na momentální chování, náladu a myšlenky. Psycholog se snaží klienta postupně naučit plánovat jeho denní harmonogram, zařazovat příjemné aktivity do jeho života, relaxovat a odbourávat strach z komunikace s ostatními lidmi.

2) Interpersonální psychoterapie

Zastánci interpersonální psychoterapie chápou vznik deprese jako výsledek určitých problémů v mezilidských vztazích. Během terapie se psycholog zaměřuje na ztrátu blízkého člověka, změnu zaměstnání, nástup do nové školy, narození dítěte nebo třeba omezenou schopnost navazovat nové vztahy a udržovat ty stávající. Následně učí svého klienta zvládat těžké životní situace a pomáhá mu také s efektivnější komunikací.

Fototerapie

U mírných forem depresí, jejichž spouštěčem bývá například nevlídné počasí, mívá dobré výsledky léčba intenzivním světlem. To se používá většinou před rozedněním po dobu dvou hodin. Některým pacientům se už po jednom týdnu fototerapie udělá podstatně lépe.

Antidepresiva

Dlouhotrvající deprese, apatie, melancholie a sklony k sebevraždě se mnohdy neobejdou bez léčby antidepresivy v kombinaci s psychoterapeutickými sezeními. Na našem trhu jsou k dispozici antidepresiva s různými mechanismy účinků, jedno však mají společné – ovlivňují množství neurotransmiterů, zejména serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Každému z nás vyhovuje něco jiného a úkolem lékaře je najít ten nejlepší lék pro konkrétního pacienta. Pokud zvolí správně, jsou antidepresiva bezpečná, dobře snášená a nenávyková a pomohou zmírnit nepříjemné příznaky deprese, jako je úzkost, nespavost, nervozita, nechutenství nebo únava.

 

Jsou však případy, kdy člověku běžné lékařské postupy nepomáhají. Možností, jak se deprese zbavit, je ale naštěstí více. Existuje spousta dalších metod západní medicíny i alternativních směrů, které můžete vyzkoušet. Sám jsem jich na sobě otestoval nespočet. Bohužel není tak jednoduché najít tu nejlepší pomoc pro konkrétního člověka. Skutečně účinný systém jsem hledal velmi dlouho. Celý proces mě stál hodně práce na sobě samém i později na výsledném programu, který jsem dával dohromady několik let, abych pomohl také dalším lidem s depresí a psychickými potížemi. Pokud vás depresivní stavy trápí, přeji vám spoustu sil a odhodlání k jejich překonání.