Metod k odstranění psychických problémů existuje mnoho – oficiálně uznané i alternativní. Občas se mě někdo zeptá, co používám za postupy a jaké mám v oboru lidské psychiky vlastně vzdělání. Oblastí lidského zdraví a psychosomatikou se zabývám už přes 17 let. Zjistěte, jak jsem se stal terapeutem.

Často slyším, jak jednoduché je získat jakékoliv osvědčení týkající se metod souvisejících s lidskou psychikou a zdravím celkově. A že by tyto certifikáty navíc zvýšily moji důvěryhodnost. Setkávám se také s názory, že tu či onu metodu bych si měl určitě udělat, protože je prostě nejlepší. Proč nemám to či ono vzdělání?

Důvodů, proč nejdu tímto směrem, je několik:

  • Tím hlavním je, že tohle nebyl nikdy můj záměr. Nerad někoho kopíruji a rád si dělám věci po svém. Oblastí lidského zdraví a především psychosomatikou se zabývám sedmnáct let. Za tu dobu si dovolím tvrdit, že alespoň přibližně vím, jaké metody a techniky jsou nejúčinnější a co skutečně pomáhá. Dovolím si ale také tvrdit, že žádná z těchto jednotlivých metod není pro každého.
  • S většinou metod, které jsou nejen v České republice známé a dostupné, jsem se setkal a osobně více či méně zabýval. Buďto jako samouk nebo pod odborným vedením. Přečetl jsem desítky knih na téma lidská psychika včetně všeho, co k ní patří a jak ji uzdravit. Občas jsem absolvoval nějaký seminář či terapii.
  • Postupně jsem si stále více začínal všímat souvislostí mezi těmito jednotlivými metodami. Začal jsem chápat, proč někomu pomáhají, a proč někdo další může zkoušet vše možné, a přesto se žádný velký posun nekoná. Zjistil jsem, že se často léčí nesprávná příčina. Dále, pokud se příčinu najít podaří, daná metoda není dostačující, aby stačila k celkovému vyléčení.
  • Co se klasické psychologie a psychoterapie týká, zde se podle mého názoru skutečná příčina onemocnění nehledá vůbec. Tyto terapie a léky slouží především k tomu, aby se člověk naučil s problémem žít nebo jej uměl zvládnout. Drtivá většina předepisovaných antidepresiv by se předepisovat nemusela vůbec, pokud by terapie měla větší kvalitu a byla založena alespoň z části na jiných principech. O tom ale podrobněji někdy příště…
  • Přesto neodsuzuji, ale ani příliš neupřednostňuji nic, co se týká léčby psychických onemocnění. Každá metoda či terapie, ať už oficiálně uznaná nebo alternativní, má své místo. Každá může někomu pomoci. Nicméně v naprosté většině případů je k úplnému odstranění příčin onemocnění a vyléčení potřeba mnohem více, než si občas zajít popovídat za odborníkem, užívat léky, meditovat, chodit do přírody, obrátit se na víru, praktikovat afirmace, pozitivně myslet a podobně.

Z těchto důvodů mám svůj vlastní systém, kdy využívám principů východních i západních technik a přizpůsobuji situaci daného klienta. Tento systém je založený na sedmnácti letech zkušeností, vzdělávání a hledání pravdy.

Učím a ukazuji jak docílit nejen posunu na vědomé části, ale zabývám se také všemi oblastmi praktického života. Těmi může být pohyb, chybějící energie, nevhodné zaměstnání a další záležitosti.