Pokud chcete žít zdravý život, musí fyzická, vědomá a podvědomá úroveň vašeho života fungovat v dokonalé harmonii. Rozeznejte, co každá z těchto rovin znamená. Víte, že nejvíce energie v rámci lidského těla vysílají ruce? Odhalte, jak fungují energetická centra ve vašem těle.

Fyzická úroveň

Fyzickou úrovní je myšlena naše fyziologie, tedy vše hmotné – buňky, orgány, svaly, šlachy, klouby či kůže. Pokud pochopíme princip kvantové fyziky (založený na Einsteinově teorii, že vše je ovládáno energií), můžeme tuto energii jednoduchým způsobem využít k léčbě našeho organismu a všeho, co do něj patří. Jak?

V mnoha studiích je prokázáno, že nejvíce energie v rámci lidského těla vysílají ruce a jimi také proudí do těla nejvíce energie. To znamená, že pokud jsou ruce přiložené na správná místa na těle, sami tak posíláme tělu energii, která nás léčí. Techniku, kterou k tomuto využívám, nazývám Energetické centra.

Energetická centra

Tato technika přivádí energii do buněk v celém těle, tedy i těch, které je nejvíce pro svou obnovu potřebují. Při samotném provádění využívám na těle taková místa, kde jsou sjednoceny fyzické části těla, které jsou ovlivněny stresovou reakcí a také řídí kontrolní mechanismus všech našich buněk.  Největší přísun energie u jednotlivých pozic je především do mozku a celého centrálního nervového systému, který je považován za kontrolní mechanismus těla a společně s hormonálním a kardiovaskulárním systémem řídí v podstatě všechny mechanismy v našem těle, na všech jeho úrovních.

Podstatná část energie během tohoto cvičení proudí do samotného kardiovaskulárního systému a brzlíku, který je podle mnoha lékařů nejdůležitější částí imunitního systému. Podél páteře vede hlavní energetická tepna, která rozvádí energii po celém těle a to je také oblast, na kterou se zaměřuji a jíž je přizpůsobena jedna z pozic. Kombinací několika málo jednoduchých pozic jsou tak aktivovány a posilovány kontrolní mechanismy celého těla.

Vědomá úroveň

Vědomou úrovní je míněno to, co vědomě cítíme, tedy naše mysl a pocity. K její nápravě používám mimo jiné Pravdivé výroky. Jedná se o takové výroky, které jsou na rozdíl od mnoha afirmací založeny na pravdě. Používám je v kombinaci s některými cvičeními Vedené představivosti, protože dokáží odprogramovat negativní jevy založené na lži.

Pomáhají navrátit vědomou mysl do přirozeného stavu a jsou důležitou součástí k uvědomění si pravdy. Ta vede k následnému uzdravení naší mysli.

Podvědomá úroveň

Poslední úroveň se týká našeho podvědomí. Jsou zde uložené naše vzpomínky, které jsme podle nejnovějších vědeckých důkazů schopni vidět v podobě obrazů. Můžeme vidět i několik věcí najednou a v podstatě vše, co uvnitř vidíme, určuje kvalitu našeho života. K nalezení těchto vzpomínek používám Vedenou představivost.

Tím, že objevíme tyto vzpomínky, můžete je také napravit. Velice zjednodušeně lze říct, že všechny negativní pocity, emoce a myšlenky jsou založeny na strachu a naopak všechny pozitivní pocity na lásce. Jde tedy pouze o to dokázat správným způsobem nahradit strach a vše, co z něj vychází, láskou.