Audioterapie se skládá ze dvou částí:

Teoretická část pro pochopení negativních pocitů


Praktické cvičení ve formě vedené představivosti